Blog

Sessions de formació

Avui dia 24 de Febrer de 2015 s’ha iniciat el curs de formació en l’ERP bancari Avaloq per als empleats de Vanadys Solutions SL! Després d’una primera setmana en la qual s’ha aprofundit en el sector bancari i s’han adquirit els coneixements necessaris per a la comprensió del sector (amb un professor titulat de la

Read More

Oferta Laboral a Vanadys Solutions SL

Vanadys Solutions SL precisa la incorporació d’un equip de desenvolupadors y parametritzadors amb un any d’experiència, en entorn JAVA, J2EE, PL/SQL o .NET. Accés a Bases de Dades Oracle, SQL server. Parametrització y deenvolupament d’ERPs Bancaris: Avaloq, Finnova. Nivell de titulació: Ingenieria Tècnica en Informàtica. Es necessita un nivell d’anglés equivalent al First Certificate of English

Read More

logo_portolan

PORTOLAN

Portolan CS és un proveïdor de Software Financer per a tot tipus d’empreses, amb una cartera de 1.000 clients distribuïts en més de 50 països. Ofereix serveis de consultoria especialitzada en les aplicacions de gestió i sobretot de control financer. La solució de comptabilitat, amb els seus mòduls de Software EVM, d’eficàcia provada per a

Read More

Sector Financer

No hi ha cap dubte que els delictes cibernètics representen una gran amenaça per a qualsevol organització, especialment en entorns comercials com bancs o institucions financeres, en els quals es gestiona una important quantitat d’informació confidencial relativa a empreses i particulars. La informació confidencial emmagatzemada, com els números de la targeta de crèdit, pot permetre

Read More

Sector Tèxtil

El sector tèxtil, com tants altres sectors dedicats a la comercialització dels seus productes, ha evolucionat de manera vertiginosa en els últims temps. Anteriorment, l’únic punt de venda era la pròpia botiga física. Actualment, l’e-commerce ha obert la possibilitat de realitzar les compres i les diferents operacions des de la comoditat de la llar. Aquest

Read More

iViz

Iviz: Seguretat informàtica a la xarxa

iViz Technoslotuions és una companyia indú, pionera en el desenvolupament d’una solució ‘Software as a Service “que permet efectuar proves de penetració que avaluen el grau de vulnerabilitat en les aplicacions i xarxes informàtiques. La tecnologia d’iViz basada en la intel·ligència artificial permet simular la manera d’actuació d’un hacker i identifica les ubicacions possibles atacs

Read More

Sector Farmacèutic

Una de les col·laboracions més importants que efectua actualment Vanadys Solutions SL està relacionada amb el desenvolupament i manteniment dels aplicatius informàtics a la planta d’especialitats farmacèutiques d’una de les majors multinacionals del sector a nivell mundial. La indústria farmacèutica és un sector empresarial dedicat a la fabricació, preparació i comercialització de productes químics medicinals

Read More

Sector Financer

El sector dels serveis financers, denominat sector financer, correspon a una activitat comercial, prestadora de serveis d’intermediació relacionats a l’àmbit de la generació de valor a través dels diners. Els ens que inclouen aquest sector dels serveis financers són principalment: Bancs i institucions financeres: Bancs internacionals i estrangers, representacions. Oferta i contractació d’assegurances: Companyies d’assegurances

Read More

Administració Pública

Caldria entendre l’administració pública com el conjunt d’organismes i persones que es dediquen a l’administració o el govern dels assumptes d’un estat. Estant el marc administratiu marcat per l’Estat espanyol, les diferents comunitats autònomes del país tenen els seus Agències que es dediquen a les gestió pública dels diferents actius de la regió. Vanadys Solutions

Read More